Bất động sản Cà Mau!

Nhà đất bán / Bán đất

901 m2
1.680.000.000 ₫
Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời
575 m2
2.450.000.000 ₫
TT Đầm Dơi, Đầm Dơi
45000 m2
500.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
183 m2
2.200.000.000 ₫
Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời
1875 m2
1.200.000.000 ₫
Xã Biển Bạch, Thới Bình
45000 m2
1.980.000.000 ₫
Xã Hưng Mỹ, Cái Nước
24797 m2
2.950.000.000 ₫
Xã Khánh An, U Minh
16330 m2
2.300.000.000 ₫
Thị trấn , U Minh
600 m2
250.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
12164 m2
850.000 ₫
Xã Trí Phải, Thới Bình
600 m2
1.200.000.000 ₫
Khánh Tiến , U Minh
448 m2
1.100.000.000 ₫
Thị trấn , U Minh
120 m2
1.500.000.000 ₫
Phường 9, Tp. Cà Mau
541 m2
390.000.000 ₫
Khánh Tiến , U Minh
90 m2
700.000.000 ₫
Thị trấn , U Minh
403 m2
200.000.000 ₫
Thị trấn , U Minh
540 m2
630.000.000 ₫
Xã Khánh Hòa, U Minh
3000 m2
840.000.000 ₫
Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời
2000 m2
7.500.000.000 ₫
Khóm 7, Trần Văn Thời
520 m2
900.000.000 ₫
Khánh Hải, Trần Văn Thời
2000 m2
7.700.000.000 ₫
Thị Trấn Trần Văn Thời, Trần Văn Thời
55000 m2
2.700.000.000 ₫
Xã Khánh An, U Minh
60.000 m2
1.450.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
185 m2
1.100.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
Đang giao dịch

TIN MỚI NHẤT

901 m2
1.680.000.000 ₫
Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời
575 m2
2.450.000.000 ₫
TT Đầm Dơi, Đầm Dơi
2000 m2
Thỏa thuận
TT Năm Căn, Năm Căn
45000 m2
500.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
183 m2
2.200.000.000 ₫
Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời
1875 m2
1.200.000.000 ₫
Xã Biển Bạch, Thới Bình
20000 m2
Thỏa thuận
Khánh Bình Đông, Trần Văn Thời
45000 m2
1.980.000.000 ₫
Xã Hưng Mỹ, Cái Nước
212000 m2
Thỏa thuận
Xã Nguyễn Phích, U Minh
96 m2
650.000 ₫
Xã Khánh Hội, U Minh