Bất động sản Cà Mau!

Nhà đất bán / Bán đất

520 m2
900.000.000 ₫
Khánh Hải, Trần Văn Thời
2000 m2
7.700.000.000 ₫
Thị Trấn Trần Văn Thời, Trần Văn Thời
55000 m2
2.700.000.000 ₫
Xã Khánh An, U Minh
60.000 m2
1.450.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
185 m2
1.100.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
70000 m2
2.700.000.000 ₫
Xã Nguyễn Phích, U Minh
4050 m2
1.485.000.000 ₫
Xã Nguyễn Phích, U Minh
360 m2
800.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
70000 m2
1.450.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
13000000 m2
620.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
1000 m2
580.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
900 m2
350.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
60000 m2
1.400.000 ₫
Xã Nguyễn Phích, U Minh
220 m2
400.000.000 ₫
Xã Khánh Hội, U Minh
450 m2
240.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
60000 m2
1.400.000.000 ₫
Xã Nguyễn Phích, U Minh
300 m2
495.000.000 ₫
Xã Nguyễn Phích, U Minh
750 m2
520.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
800 m2
240.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
159 m2
280 ₫
Phường Tân Xuyên, Tp. Cà Mau