Bất động sản Cà Mau!

Nhà đất bán / Bán đất rừng

70000 m2
1.600.000.000 ₫
Xã Nguyễn Phích, U Minh
40000 m2
770.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh