Bất động sản Cà Mau!

Nhà đất bán / Bán đất nuôi tôm

20000 m2
Thỏa thuận
Khánh Bình Đông, Trần Văn Thời
212000 m2
Thỏa thuận
Xã Nguyễn Phích, U Minh
11000 m2
480.000.000 ₫
Phong Điền, Trần Văn Thời
23800 m2
2.600.000.000 ₫
Xã Tân Hưng Đông, Cái Nước
18000 m2
6.120.000.000 ₫
Xã Khánh An, U Minh
22000 m2
650.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
19000 m2
1.050.000.000 ₫
Khánh Thuận , U Minh
49000 m2
2.620.000.000 ₫
Khánh Thuận , U Minh
21978 m2
1.020.000.000 ₫
Xã Khánh Hòa, U Minh

TIN MỚI NHẤT

901 m2
1.680.000.000 ₫
Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời
575 m2
2.450.000.000 ₫
TT Đầm Dơi, Đầm Dơi
2000 m2
Thỏa thuận
TT Năm Căn, Năm Căn
45000 m2
500.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
183 m2
2.200.000.000 ₫
Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời
1875 m2
1.200.000.000 ₫
Xã Biển Bạch, Thới Bình
20000 m2
Thỏa thuận
Khánh Bình Đông, Trần Văn Thời
45000 m2
1.980.000.000 ₫
Xã Hưng Mỹ, Cái Nước
212000 m2
Thỏa thuận
Xã Nguyễn Phích, U Minh
96 m2
650.000 ₫
Xã Khánh Hội, U Minh