Bất động sản Cà Mau!

Nhà đất bán / Bán đất nông nghiệp

5850 m2
2.385.000.000 ₫
Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời
19440 m2
Thỏa thuận
Xã Khánh Lâm, U Minh
10000 m2
Thỏa thuận
Xã Khánh Lâm, U Minh
20736 m2
1.072.000.000 ₫
Xã Nguyễn Phích, U Minh
48600 m2
1.200.000.000 ₫
Xã Khánh Lâm, U Minh
Đang giao dịch

TIN MỚI NHẤT

96 m2
650.000 ₫
Xã Khánh Hội, U Minh
70000 m2
2.200.000.000 ₫
Xã Khánh An, U Minh
140000 m2
2.500.000.000 ₫
Xã Khánh Hòa, U Minh
70000 m2
2.300.000.000 ₫
Xã Khánh An, U Minh
45900 m2
2.400.000.000 ₫
Xã Nguyễn Phích, U Minh
61000 m2
1.800.000.000 ₫
Khánh Thuận , U Minh
70000 m2
2.500.000.000 ₫
Xã Khánh An, U Minh
11000 m2
480.000.000 ₫
Phong Điền, Trần Văn Thời
24797 m2
2.950.000.000 ₫
Xã Khánh An, U Minh
23800 m2
2.600.000.000 ₫
Xã Tân Hưng Đông, Cái Nước