Bất động sản Cà Mau!
Giới thiệu

 HTX Tân An Phát trung tâm giao dịch bất động sản. HTX Tân An Phát: Website: http://www.tananphatcamau.com:(0911.122.189 )

Sáng lập viên: Lâm Quốc Toản, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kim giám Đốc (năm sinh 1976): Email: lamquoctoan31@gmail.com:(0919.861.801)

LỜI NÓI ĐẦU

Môi giới BĐS là hoạt động của người thứ ba với mục đích tạo sự thông cảm, thấu hiểu về các vấn đề có liên quan giữa các bên với nhau, hoặc là giải quyết những công việc nào đó liên quan giữa hai bên như mua, cho thuê, cho thuê lại, chuyển nhượng, quản lý bất động sản v.v.. thuộc sở hữu của khách hàng với một khoản phí theo thoả thuận như trong hợp đồng môi giới.

Trong lĩnh vực môi giới BĐS, đối tượng của việc môi giới hoàn toàn không phải là bản thân bất động sản mà là các quyền liên quan đến nó. Nhà môi giới thuộc nhóm cung cấp dịch vụ bất động sản (nhóm giúp chủ đầu tư có thể chuyển các ý tưởng của họ thành hiện thực công trình có giá trị kinh tế cao hơn từ bất động sản). Nhà môi giới bất động sản: chịu trách nhiệm cho thuê hoặc bán các loại bất động sản cho khách hàng, họ chủ yếu tham gia vào các dự án lớn và là người phân cân đối các nhu cầu khách hàng với các phương án tài chính của chủ đầu tư. Các nhà môi giới bất động sản đóng vai trò chủ chốt trong kế hoạch tiếp thị, họ gợi ý các viễn cảnh, trình bày các đặc điểm của sản phẩm, các chức năng và lợi nhuận, thương thảo hợp đồng, đồng thời cung cấp các thông tin phản hồi về cho các nhà đầu tư để kịp thời điều chỉnh dự án.

TIN MỚI NHẤT